Fundacja Art and Progress
O Fundacji – misja

O Fundacji – misja

Art and Progress jest fundacją i organizacją pożytku publicznego utworzoną w 2008 r. Wspieramy sztukę i kulturę niezależną | Art and Progress Foundation is a Polish non-for-profit / ngo organization established in 2008. We support independent culture, art and artists.

Art and Progress wierzy w sztukę, jako uniwersalny język porozumienia i narzędzie postępu. Wspieramy działalność artystyczną, edukację przez sztukę, promujemy dyskusję i wymianę idei. Organizujemy wydarzenia artystyczne, spotkania, wspieramy artystów i projekty. Zapraszamy do współpracy w realizacji naszej misji i do wspierania naszej działalności – organizacyjnie i finansowo.

Zapraszamy na nasze oficjalne kanały w mediach społecznościowych 
/ Please join our updated social media channels:


Fundacja Art and Progress
ul. Dzika 4A/42 | 00-194 Warszawa
NIP 525-244-30-99 | REGON: 141555384 | KRS 0000312943

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE FUNDACJI za lata poprzednie – LINK (po wpisaniu numeru KRS)


Statutowe cele Fundacji:

  • Działalność kulturalna, upowszechnianie sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, zwłaszcza polskiej, europejskiej i światowej sztuki współczesnej;
  • Działalność naukowa, naukowo-techniczna, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza, w tym, w szczególności edukacja i wychowanie przez sztukę, jako uniwersalny język porozumienia między ludźmi;
  • Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna, w szczególności dla twórców i innych osób zajmujących się sztuką;
  • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza artystów;
  • Ochrona środowiska, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego